Skip Navigation Links
تازه ترین خبرها
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396

تعداد بازدید آنلاین : 5
تعداد بازدید امروز صفحه : 3
تعداد کل بازدید : 60

سخن روز

  • اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی .مولانا
  • هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. ابن سینا