تازه ترین خبرها
جمعه 26 مرداد 1397

تعداد بازدید آنلاین : 5
تعداد بازدید امروز صفحه : 106
تعداد کل بازدید : 5

سخن روز

  • من نخواهم گفت كه هزار بار اشتباه كرده ام! بلكه خواهم گفت: هزار راه پيدا كرده ام كه نتيجه نادرست خواهد داد! . - توماس اديسون
  • هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است.(جک لندن) هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است. - جک لندن